Slægten - så længe vi kan huske


Her kan du læse om Guldhammer-slægten. I hvert fald den del af slægten som som Jann Guldhammer nedstammer fra. Under stamtræet har jeg skrevet lidt om slægtens aner. Det er sikkert kun interessant for dig med navnet Guldhammer - men til gengæld finder du dine rødder her.

Jann Guldhammer
Født den 6. april 1959 i Hurup sogn, Nørre Sundby. Blev født hjemme på Øster Strandvej, hvor mine forældre havde lejet førstesalen i et lille hus, helt ned til Limfjorden. i den 8. maj 1962 blev min søster født samme sted. Da jeg var 4 år fik min far arbejde som maskinmester på Kitte Tolstrup, en gastanker, som sejlede i sydarmerika. Inden han rejste ud i verden, som sømand, var vi flyttet til Roald Amundsens Vej i Ålborg.

Da min far kom hjem fra sin sømandstjans i 1964, fik han arbejde som værkfører ved Herning Trådvarefabrik. En virksomhed, hvor der blev fremstillet trådhegn og musefælder. Det bedtød at familien, i starten af 1965, brød op fra det nordjydske og flyttede til Vildbjerg.

Jeg startede i første klasse i Vildbjerg Folke og Realskole, i juli 1966 og afsluttede fra samme skole i 1976 med en Udvidet Teknisk Forberedelses Eksamen.

........ historien fortsættes senere

HVOR STAMMER SLÆGTEN FRA (Slægts skema)
Guldhammer slægten stammer alle fra en mand, nemlig katoliken Antonius eller Anthoni Guldhammer, der selv underskrev sig Anton Golthammer i 1792 og senere i 1815 Anton Gulhammer. Anton Golthammer kom fra sin fødeby Zwickau (nu Cvikov) i det nuværende Tjekkiet som ganske ung til Horsens, hvorfra han 1772 kom til Vang by og sogn i Thy.

Her blev han gift første gang 1772 og boede stadig i Horsens i 1774. Senere kom han til Randers. Fra Randers kom han 1776 til Nykøbing Mors, hvor han samme år fik borgerskab som isen- og galanterikræmmer. Ved sit andet giftermål i 1781, boede han i Klim, og fra senest 1783 til sin død boede han i Klim by og sogn.

I sommeren 1794 byggede han sit eget, jordløse hus på gadejorden i Klim by. - Her i huset nævnes han 1801 og 1814 til 1816 som skærslipper.

Hans tredje og sidste kone blev efter hans død gift anden gang med Søren Christensen Fjerritslev, der overtog huset på Klim bygade, nuværende matrikelnummer 112, som han solgte 1839 med det forbehold, at han og konen måtte blive boende i en tilbygning.

Den tjekkiske Anton Golthammer var katolik, idet dette udtrykkelig siges både 1772, 74 og 81 samt ved hans død 1816. Anton (Antonius, Anthoni eller Antoine) Golthammer, der ifølge folketællingen 1801 og dødsalderen 1816 var født henholdsvis ca. 1750 og ca. 1748, var ifølge borgerskabet 1776 i Nykøbing født "udi Svikau udi Bohmen", det nuværende Cvikov i det nordlige Bohmen i Tjekkiet.

Hele tre gange, nemlig ved sit tredje giftermål 1815, ved sin yngste søns fødsel 1816 og sin egen død og begravelse samme år, nævnes Anton Golthammer med mellemnavnet Hansen, som jo ikke lyder særlig tjekkisk. - Men taget i betragtning, at Anton Golthammer i 1774 lod sin ældste søn døbe med fornavnene Johannes Wensel, lyder det sandsynligt, at faderen nede i Bohmen virkelig har båret fornavnet Johannes eller Hans, idet Johannes jo er den latinske form for Hans.

Anton Golthammer havde ingen døtre i sit første ægteskab med Mette Simerach, og de to ældste døtre i andet ægteskab blev døbt Elisabeth Marie og Mette Kirstine. Det ses altså, at først den anden datter - stik mod den gængse danske opkaldelsesskik - blev opkaldt efter faderens tidligere kone. Derfor ville det være nærliggende at gætte på, at Anton Golthammers mor hed Elisabeth.

Antonius Hansen Guldhammer, katolik fra Tyskland og skærslipper i Klim, døde i maj - efter skiftet at dømme 23. eller 24. maj - 1816 i Klim by og sogn, begravet 3. juni, 68 år gammel.

Anton Guldhammer, katolik, blev gift (første gang) 1772 i Vang, trolovet 15. oktober og copuleret 13. november, med Mette Lauridsdatter Simerach af 153 Vang. - Forlovere var Jens Christensen Clostergaard og Niels Christensen, begge af Vang.

Mette Simerach, Anthoni Guldhammers hustru, - døde (i barselseng) 1774 i Vang by og sogn, begravet 2. marts (uden aldersangivelse, hendes andet og eneste levedygtige barn blev samme dag fremstillet i kirken efter hjemmedåb).

Derpå var Anton Golthammer enkemand i syv år, hvorpå han blev gift anden gang 1781 i Klim, hvor kirkebogen meddeler: Anthon Goldhammer, borger i Nykøbing af romersk-katolsk religion, galanterikræmmer og enkemand, blev gift 1781 i Klim, trolovet 6. juli og copuleret 8. november, med Anne Nielsdatter. Hun var født ved årsskiftet 1755/56 i Klim by og sogn, døbt - som det første barn i Klims ældste bevarede kirkebog - 18. januar 1756, datter af Niels Nielsen og hustru Kirsten Sørensdatter.

Anne Nielsdatter, skærslipper Antons (Antoinius Guldhammers) hustru i Klim, døde 1814, begravet 26. december, 64 år gammel. Efter Annes død blev Antone Hansen Guldhammer, 60 år gammel, skærslipper og husmand, gift (tredje gang) 24. februar 1815 i Klim med Maren Terkildsdatter, 30 år gammel og tjenestepige hos sin tilkommende mand. Hun var født 1776 i Klim by og sogn, døbt 21. januar, datter af Terkel Jørgensen og hustru Inger Pedersdatter. Vores forfader fik mange børn
Anton Golt- eller Guldhammer fik 10 børn i sine tre ægteskaber, nemlig henholdsvis 2, 7 og 1, hvoraf kun de seks levede ved Guldhammers død i 1816. - Børnene var:

 1. Et dødfødt barn, født 1773 i Vang by og sogn.
 2. Johannes Wensel Antonisen Guldhammer, født 1774 i Vang, død 1857 i Sperring i Sjørring sogn. Gift 1805 i Sjørring med Karen Sørensdatter Smed, datter af Søren Pedersen Smed og hustru Kirsten Pedersdatter. - Karen og Johannes Wensel Guldhammer fik 10 børn i årene 1806-24, nemlig 3 sønner og 7 døtre.
 3. Et dødfødt barn, født 1783 i Klim by og sogn.
 4. Elisabeth Marie (kaldet Lise Marie) Guldhammer, født 1785 i Klim, død efter 1845. - Hun fik 1811 datteren Else Katrine, hvis far ikke nævnes, samt 1817 datteren Mariane, hvis far var ungkarl Thomas Christian Jacobsen. Fødslen fandt sted hos moderen i Klim Odde. Ved folketællingen 1834 var Elisabeth ugift pige hos den 86-årige Inger Sørensdatter i Klim, hos hvem Elisabeth og hendes mor ved folketællingen 1787 var indsiddere. Lise Marie blev gift som 52-årig i 1839 med den 63-årige enkemand og husmand i Klim Peder Jepsen Søndergaard, efter hvem hun var enke ved folketællingen 1845.
 5. Mette Kirstine Guldhammer, født 1788 i Klim, død samme sted i 1841 som husejerske. - Gift med Lars Gundersen af Klithuse i Tranum sogn og Anders Nielsen, tjenestekarl i Husby i Kettrup sogn, med hvem hun fik døtrene Kristiane, født 1814, henholdsvis Antonette, født 1816.
 6. Anne Guldhammer, født 1791 i Klim. Med Niels Christian fra Langesund i Norge fik hun i 1815 datteren Anne Marie. Med Niels Andersen Hamborg fik hun sønnerne Andreas og Peter Nielsen Guldhammer. Sidstnævnte søn blev gift 1846 med Mette Cathrine Poulsdatter og boede til sin død på Klim fattiggård. På fattiggården skrev han et eller to breve med oplysninger om slægten til sin søn Christopher Andreasen Guldhammer, 1856-1921, der var lærer ved Vallekilde Højskole. Uddrag af det ene brev kan ses her..
 7. Johanne Guldhammer, født 1794 i Klim, død samme år.
 8. Jens Christian Guldhammer, født 1796 i Klim.
  Hele vores del af Guldhammerslægten er alle efterkommerne af Jens Christian Guldhammer, der døede i 1874, og hans hustru Maren Madsdatter (1791-1870)

  Dette ægtepar boede som husfolk i Vester Torup, Gøttrup og sidst i Klim. Jens Chr. Guldhammer, der var halv tjekke og halv dansker, giftede sig 1821 med Maren Madsdatter fra Vester Torup. Parret fik fem børn. Her kan du følge slægten i vores led, frem til i dag.

  1. Ane Elisabeth Jensdatter Guldhammer (1821-1881)
  2. Andreas Jensen Guldhammer (1823-1889)
  3. Mads Christian Jensen Guldhammer (1825-1865)
  4. Søren Christian Jensen Guldhammer (1829-1897)

   1. Jens Christian Guldhammer Sørensen(1856-1857)
   2. Jens Christian Sørensen Guldhammer (1858-1916)
   3. Marie Caroline Sørensen Guldhammer (1859-1864)
   4. Mads Christian Sørensen Guldhammer (1863-1909)

    1. Søren Martin Sørensen Guldhammer (1888-????)
    2. Dorthea Marie Guldhammer (1890-1913)
    3. Kristen Andreas Sørensen Guldhammer (1892-1968)
    4. Jens Christian Sørensen Guldhammer (1895-1994)
    5. Marianne Sørensen Guldhammer (1897-1957)
    6. Madsine Sørensen Guldhammer (1899-1904)
    7. Pauline Sørensen Guldhammer (1901-1969)
    8. Olga Margrethe Sørensen Guldhammer (1904-1904)
    9. Madsine Marie Sørensen Guldhammer (1905-1971)
    10. Tidemand Sørensen Guldhammer (1908-1965)

     1. Vichtor Leif Guldhammer (1938-2005)

      1. Jann Guldhammer (06-04-1959-????)

       1. Stine Guldhammer (25-05-1983-????)
        1. Mikkel Guldhammer Nielsen (26-12-2007-????)
        2. Jacob Guldhammer Nielsen (12-01-2010-????)
       2. Katrine Martens (26-09-1988-????)
        1. Ella Martens (14-12-2019-????)
        2. Nils Martens (11-09-2021-????)
       3. Simone Guldhammer (27-05-1994-????)
        1. Conrad Guldhammer (26-10-2021-????)
      2. Ann Guldhammer (08-05-1962 - ????)
       1. Thomas Guldhammer (1982-????)
        1. Mads Guldhammer Frandsen (04-09-2007-????)
        2. Malthe Guldhammer Frandsen (08-11-2012-????)
       2. Birgitte Guldhammer Falkesgaard(1985-????)
        1. Alberte Guldhammer Falkesgaard(27-04-2013-????)
        2. Mathilde Guldhammer Falkesgaard (21-01-2015-????)
       3. Anne-Dorthe Guldhammer (1990-????)
     2. Margith Guldhammer (1940-2015)
     3. Yrsa Guldhammer (1945-????)
     4. Ulla Guldhammer (1946-2006)
  5. Niels Christian Jensen Guldhammer (1832-1920)
 9. Niels Guldhammer, født 1800 i Klim, død samme år.
 10. Frantz Antoinus Guldhammer, født 1816 i Klim, død samme sted i 1875 som ugift murer. Ved sin død blev han i kontraministerialbogen først indført som Frantz Deisig Anthonius Guldhammer, hvilket viser, at han var opkaldt efter handelsmand i Viborg Frantz Deisig (Deitzig), død 1792.

Sønnen opkaldt efter Golthammers ven
Frantz Deitzig var fra Bohmen ligesom Guldhammer, der også skyldte penge til Deitzig. I dette brev fra ca. 1890 til sønnen Christopher Guldhammer, skrev Andreas Peter Nielsen Guldhammer, at "min Moders Fader (Anton Golthammer) var en Sagssener (altså fra Sachsen, hvor den store by Zwickau ligger), og fra ham stammer Guldhammer Navnet, han og flere vare Rømte for Krigens skjyld, han var den Gang 18 år gammel, han Reiste så langt, at han kom til Viborg, der fik han Plads hos en Kjøbman, en tid efter kom hand til at Reise omkring at selge Vare, ved flere Gjennem-Reiser blev han i Thy bekjent med en Pige og Giftede sig med hende, hvor mange år de levede sammen ved jeg ikke, men De avlede en søn, han bovede Sperring, og han hed Johannes Antonisen Guldhammer, jeg talte med ham et par gange, da jeg boede i Tisted.

Min Moders Fader blev Enke, og han blev gift med en Pige her i Kliem og avlede 4 Børen, 1 Søn og 3 Døttere, deraf min Moder den ene". - Brevet afsluttes med: "je (Jeg) glemte før, at min Moders Fader var ogsaa Gift Tridie Gang, og det var ogsaa her i Kliiem og haude en Søn, og hand hed Frantz Antonisen Guldhammer
".

Da dattersønnen således hævdede, at Anton Golthammer - senere fordansket til Guldhammer - var "en Sagssener", ligesom han ved sin død kaldes "en tysker", måtte det "Svikau udi Bohmen", som nævnes i borgerskabsbrevet, være fejl for købstaden. Ved et besøg i det tyske Zwickau er det konstateret, at katolikken Anton Goldhammer IKKE er født i det sachsiske Zwickau, der forøvrigt dengang ingen katolsk menighed havde.

Guldhammerslægtens hjemstavn og oprindelse skal altså søges i Bohmen i Tjekkiet. I det overvejende katolske Bohmen findes der imidlertid flere lokaliteter, der nu har navne, som minder om Zwickau/Svikau.

Syd og sydvest for hovedstaden Praha (Prag) ligger to senmiddelalderlige vandborge eller slotte med navnene Zwikov og Svihov, der tidligere bar de mere tyskklingende navne Klingenberg og Schwihau. Disse to lokaliteter kan der dog sikkert ses bort set fra som Anton Golthammers fødested.

Derimod ligger der i det nordlige Bohmen - i nærheden af det sted, hvor Polen, Tyskland og Tjekkiet grænser sammen - en by Cvikov nord for Praha (Prag) og sydøst for Dresden og kun et par hundrede kilometer øst for det sachsiske Zwickau.

Den tjekkiske by hed tidligere Zwickau og havde i 1930 hele 4.900 tyske indbyggere, mens hele byen nu kun har 5.600 indbyggere. I vor tid præges byen af tekstilindustri, glasfabrikation og træforarbejdning. Herfra stammede Anton Golthammer uden tvivl.

Slægten Golthammer er altså af bohmisk/tjekkisk oprindelse. - Slægtsnavnet lyder dog mere tysk end slavisk (bohmisk), men Bohmen, der i middelalderen var et selvstændigt kongerige, blev allerede i den tidlige middelalder præget af tysk indvandring.

Således indkaldte - den danske dronning Dagmars far - kong Premysl Ottokar omkring år 1200 tyske kolonister, som i stort antal nedsatte sig i Bohmen og fremmede landets økonomiske udvikling.

Da Anton Golthammer voksede op i Bohmen i 1750'erne og 60'erne styredes landet fra Wien af Marie Theresia, 1717-1780, tysk-romersk kejserinde, dronning af Bohmen og Ungarn og ærkehertuginde af Østrig. Navnet Golthammer (Golthammer/Guldhammer) kunne tyde på tysk eller sudetertysk oprindelse.

Fra Tjekkiet til Danmark

Anton Golthammer, der var født ca. 1748/50, kom som ganske ung til Danmark, hvor han efter et ophold i købstaden Horsens kom til Vang sogn og by i Thy, hvor han blev gift første gang 1772.
I Vang boede han ved sin første kones død i barselseng 1774. Derpå kom han til Randers i tjeneste hos Joseph Besche, hvilket fremgår af det borgerskab, som han fik i Nykøbing M. 18. maj 1776.

Dette dokument lyder: Dernæst fremstillede sig Anthon Golthammer, født "udi Svikau udi Bohmen", til sidst - efter forevist pas - tjent hos borger Joseph Besche i Randers og ellers fri for al husbondshold, som forlangte at tage sit borgerskab her udi byen på handel med isen- og galanterikram samt anden lovlig borgerlig næring her i byen at drive, hvorfor han tilbød at ville give til byen 4 mark og 4 skilling.
- Og da man ikke fandt årsag at nægte hans begæring, så blev de fire mark og 4 skilling nu for retten overleveret til kæmneren Thomas Jepsen at vorde byen til indtægt beregnet, og komparenten Anthon Golthammer stedet til at aflægge borgerskabseden, hvilken blev imodtagen, og han så som borger og handelsmand i denne by indskreven.


Da Anton Golthammer blev gift anden gang 1781 i Klim var han endnu galanterikræmmer i Nykøbing, men bosatte sig i Klim by og sogn, hvor han og Anne Nielsdatter ældste, men dødfødte barn blev født 1783. Ved folketællingen 1787 opholdt Anton Golthammer sig ikke i Klim, men i et hus i byen.

I disse år handlede Anton Golthammer åbenbart med Frantz Deisig, der 1783 havde fået borgerskab i Viborg som galanterihandler. Han var ugift og døde 1792, 46 år gammel, altså født ca. 1746. Frants Deisig eller Frantz Deitzig, der blot var et par år ældre end Golthammer, var åbenbart også fra Tjekkoslovakiet/Bohmen. Dette fremgår af det testamente af 5. august 1792, som Frantz Deitzig, borger og handelsmand i Viborg, oprettede dagen før sin død. I testamentet gjorde han jomfru Anne Maria Elling Richter af Horsens, en datter af borger og købmand Christian Richter til sin universalarving. I testamentet blev det bestemt, at testators søskendebarn Katrine Deitzig i Bhmen i landsbyen Neder Ebersdorff ved Pilsen (nu Plzen sydvest fra Praha) forlods skulle have 150 rigsdaler. Blandt dokumenterne til dette skifte findes en af Anton Golthammer egenhændigt underskreven (Vexsel Obligation) med følgende ordlyd:

"Tree maaneder efter Datto betaler jeg underskrevne Anthon Guldhammer fra Klim Sogn i Handherred for denne min Vexsel Obligation Til de Herrer Frantz Deitsig & Bremmer i Wiborg eller ordre dend Summa 224 rigsdaler 2 mark 7 skilling skriver Toe Hundrede Tyve og Firre Rixdaller Toe mark og Syv skielling dansk Courant Waluta annamet og lover til forfalds tiltiden Promte betalning. Schive 14. Junij 1792 Anton Golthamer -- Under navnet Golthammers segl i lak med hans sammenslyngede initialer AGH.

Om samarbejdet med Deitzig i Viborg vidner, at Golthammer så sent som i 1816 lod sin søn opkalde efter sin afdøde handelspartner, idet han lod sin tredje fødte søn efter Deitzigs død opkalde efter den afdøde.

I sommeren 1794 byggede Anton Golthammer/Guldhammer sig et hus i Klim. - Dette fremgår af den obligation af 3. marts 1795 som "Antoine Guldhammer" udstedte til velfornemme mand Svend Jørgensen Led i (Klim) Odde på 80 rigsdaler med første prioritets panteret i sit iboende og tilhørende hus i Klim tæt østen for Christen Pinds gård i Klim, som Golthammer sommeren før havde opbygget.

De første år i Danmark var Golthammer/Guldhammer tydeligt nok handelsmand (isen- og galanterikræmmer), og det var vel tildels handelen med strandingsgods fra Vesterhavet, der havde trukket denne mellemeuropæer de 1.500 kilometer fra Bohmen til Hanherred. Men ved folketællingen 1801 nævnes Guldhammer ikke som handelsmand, men blot som skærslipper.

Folketællingen oplyser:
Antoni Guldhammer, 51 år, gift anden gang, husmand uden jord og skærslipper. Anne Nielsdatter, 45 år, hans kone, gift første gang. Jens Kristian Guldhammer, 6 år, Mette Kirstine Guldhammer, 13 år, Anne Guldhammer, 10 år, deres børn.

Ved Anne Nielsdatters død 1814 benævnes hun som skærslipper Antons hustru. Skiftet efter skærslipper Anthon Guldhammers afgangne hustru Anne Nielsdatter påbegyndtes 15. marts 1815 og afsluttedes 22. april. Arvingerne var foruden enkemanden børnene Jens Christian Anthonsen, 19 år, tjenende i Hou, datteren Lise Maria, datteren Mette Maria og datteren Anne Anthonsdøtre, alle ugifte.

Ovenstående er senest opdateret: 08-05-2024
Jann Guldhammer